Start tillsammans för en bra framtid

Till ära av Finland100 jubileumsår ordnar nätverket LUMA-center Finland tillsammans med samarbetspartner ett tvärvetenskapligt fenomenbaserat projektinlärningsprojekt, StarT-projektet. Med stöd av StarT lär sig alla tillsammans i skolor och daghem.

Projektets huvudmål är att etablera en ny arbetskultur för alla åldersgrupper. Hela skolan eller daghemmet ska vara en lärande gemenskap, där projektinlärning är centralt. Projekterna utförs av stjärnteam bestående av framtidens aktörer: barn och unga. Projekten kan var små eller stora undersökningar som till exempel utveckling av en rörlig leksak, robotprogramering, tillverkning av ett spel, vetenskapsteater, animation eller en musikal.

Vi vill ge välförtjänad uppmärksamhet till barnens och ungas projektarbetens resultat och till läroanstalters modeller: StarT importerar till Finland en egen “science fair” -evenemangsserie, där välförtjänade skapelser, deras handledare och goda praxis belönas.

Vilket är Ditt stjärnprojekt?Vad är StarT? Titta på videon

I StarT betyder Star delen att varje barn eller ung kan vara en stjärna i sitt egna stjänrteam och T står (på finska) för bl.a. framtidens aktörer, vetenskap, teknologi, forskning, konst, kunskap, hälsa, känsla och teamarbete.Aktuellt

Anmälning till StarT-inlärningsgemenskap

Anmälningen till StarT pågår från maj till december 2016. Det deltar redan flera daghem och skolor! Anmäl även Dig till nöjet att lära sig tillsammans! Genom anmälning får Du all StarT stöd- och skolningsmaterial för verkställande av projekt på olika stadier.

Anmäl dig »

Anmälning till StarT -missionär

StarT missionärarer efterlyses från och med maj för att spridan inlärningsglädje i det egna områdets daghem, skolor och andra inlärningsgemenskap. Din insats kan vara stor eller liten och du behöver inte vara en expert i varken naturvetenskaper, teknologi eller matematik. Det räcker att Du är inspirerad av att kreativt kombinera ämnenas teman och fenomen, eller att Du behärskar väl konstens olika delområden och vill delta i möten av konst och vetenskap.

Anmäl dig »

StarT söker sponsorer och samarbetspartners

Nätverket LUMA-center Finland söker sponsorer och understöd som gåva till 100 åriga Finlands barn och unga. StarT är en långvarig verksamhetsform, vars mål är att bli en etablerad del av skolors och daghems verksamhet. Vid deltagandet i StarT kommer företagets logo vara mångsidigt framme i kommunikationsmedel. Om föreningen vill kan man även delta i StarT-festaren och belöning av barn och unga. Företaget får även inverka stödmaterialet som produceras i projektet och teman för kommande år..

Ta kontakt »


Finlands flagga -tävlingen för kommuner i 2017

Till StarT-projektet hör även tävlingen Finlands flagga, där alla i Finland bjuds med i olika kommuner. Målet är att bygga största möjliga Finlands flagga, t.ex. med hjälp av modern teknologi. Tävlingsbidragen skickas som bild/video för att publiceras på StarT-webplatsen. Mera info kommer på våren.


Partners hittills

Partnerföretag hittills