Tietoa meistä

LUMA-keskus Suomi

LUMA-keskus Suomi avattiin 8.11.2013 katto-organisaatioksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille vahvistamaan ja edistämään niiden yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoite

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Toiminta

LUMA-keskus Suomi toimii nk. johdettuna verkostona, johon kuuluu LUMA-keskuksia suomalaisten yliopistojen tai yliopistokeskusten yhteydessä:

1. Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus
2. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus
3. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
4. Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto)
5. Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto)
6. LUMA-center Åbo Akademi
7. LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto)
8. LUMA-keskus Lappi (Lapin yliopisto)
9. LUMA-keskus Pohjanmaa (Vaasan yliopisto)
10. LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto + Saimaan ammattikorkeakoulu)
11. Oulun yliopiston LUMA-keskus
12. Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden Yliopistokampus)
13. Tampereen LUMATE-keskus (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto + Tampereen ammattikorkeakoulu)

Keskus edistää LUMA-aineiden osaamista Suomessa keskuksen yhteisen, keskuksen johtokunnan vahvistaman kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

LUMA-keskusten vastuualueet maakunnittain »

Johtaja

Maija Aksela
professori, FT
Helsingin yliopisto

maija.aksela@helsinki.fi
puh. 050 514 1450

Johtokunta

LUMA-keskus Suomella on johtokunta, jonka tehtävänä on

1. huolehtia keskuksen toimintaedellytyksistä,
2. vahvistaa keskuksen yhteinen strategia,
3. vahvistaa vuosittain keskuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. ohjata ja tukea keskuksen johtajan työtä sekä
5. hyväksyä vuosittain keskuksen toimintakertomus.

Kukin LUMA-keskus Suomen sopijaosapuoli on nimennyt keskuksen johtokuntaan oman edustajansa ja hänelle varaedustajan. Tampereen yliopisto ja TTY-säätiö ovat nimenneet yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan.

Johtokuntaan kuuluvat kaudella 1.1.2017-31.12.2019:

Sopijaosapuoli Edustaja Varaedustaja
Aalto-korkeakoulusäätiö prof. Ilkka Tittonen prof. Keijo Nikoskinen
Helsingin yliopisto prof. Juha Oikkonen prof. Ismo Koponen
Itä-Suomen yliopisto yliop.leht. Pekka E. Hirvonen apul.prof. Sari Havu-Nuutinen
Jyväskylän yliopisto prof. Jan Lundell prof. Tommi Kärkkäinen
Lapin yliopisto yliop.leht. Anna-Maija Partanen yliop.opett. Pieti Tolvanen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkijatoht. Virpi Junttila tutkijatoht. Johanna Naukkarinen
Oulun yliopisto prof. Jouni Pursiainen prof. Peter Hästö
Tampereen yliopisto & TTY-säätiö prof. Esa Räsänen yliop.leht. Jorma Joutsenlahti
Turun yliopisto prof. Erkki Sutinen dos. Mikko-Jussi Laakso
Vaasan yliopisto yliop.leht. Jaakko Yli-Ojanperä prof. Tommi Sottinen
Åbo Akademi prof. Ronald Österbacka prof. Kirsti Hemmi

Johtokunnan puheenjohtajana toimii Pekka Hirvonen ja varapuheenjohtajana Esa Räsänen.

Medialle

Visuaalinen ilme

Lehdistötiedotteet